1911
A-
A+

 30 Nisan 1911 - Şirketin dahili nizamnamesi kabul edilmiştir. Şirketin ünvanı “İstanbul Şehri Dahilinde Dersaadet Mülhakatından Galata ile Beyoğlu Beyninde Tahtelarz Demiryolu Osmanlı Anonim Şirketi” “Société Anonyme Ottoman du Chemin de Fer Metropolitan de Constantinople entre Galata et Pera” olarak tespit edilmiştir. 6 Kasım 1869 ve 5 Aralık 1904 tarihli mukaveleler ile İngiliz şirketinin sahip olduğu haklar yeni Osmanlı şirketine devredilmektedir. 20 Aralık 2000 tarihine kadar süreceği belirtilmiştir.

 
11 Mayıs 1911 - Tünel şirketi müdürlüğünü yürütmekte olan William Albert’e üçüncü rütbeden bir kıta Nişân-ı Âli-i Osmânî verilmiştir. 
 
 27 Temmuz 1911 - Kurucular heyeti toplantısında yeni Osmanlı Tünel Şirketi’nin teşekkülü gerçekleşmiştir. Aynı toplantıda Deutsch Orientbank Genel Müdürü M. Le Dr. Alexander yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir. Aynı bankanın İstanbul’daki müdürü Von Hartmann da başkan yardımcısı olmuştur.
 
İETT Tünel Sayfa Başına Dön