Tünel'in Hayatımızdaki Yeri
A-
A+

Küçük Olmasına Rağmen Taşıdığı Değerler

Yeni ve modern ulaşım araçlarının insan hayatına önemli bir kolaylık ve dinamizm getirdikleri bir vakıadır. Bunlar arasında önemle vurgulanması gereken araç ise şüphesiz demiryoludur. Gerçekten de demiryolu mesafelerin kısalması ve dolayısı ile insan hayatının kolaylaşmasında bir dönüm noktası oluşturmuş ve ulaşımda adeta bir patlama meydana getirmiştir.  Şehirlerarası yollarda demiryolları ulaşımı olarak tebarüz eden ulaşımda modernleşme ve hızlanma şekli şehir içinde tramvay ve metro olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu tür bir ulaşım aracı olarak Tünel, kendi kapasitesi çerçevesinde, insanların hayatını kolaylaştırmada belirli bir payın sahibi olmuştur.

Tünel’in İstanbul’un sosyal hayatına girmesi ile insanlar Yüksekkaldırım’ın yokuşunu arşınlamaktan kurtulmuş olmaktadırlar. Büyük bir güçlükle çıkılıp inilen bu yokuş artık 1,5 dakikada ve kolaylıkla aşılmaktadır. Böylece, yorgunluktan kurtulmanın yanında, kışın kayma tehlikesi, yazın ise sıcaktan bunalma endişesi de ortadan kalkmıştır. Beyoğlu’nun simgesel özelliği olan eğlence hayatının Tünel’in hizmete girmesinden sonra ayrı bir canlılık kazandığı da şüphesizdir. Aynı zamanda, Haliç’in iki yakasında yer alan sur içi İstanbul’u ile Beyoğlu arasında gidiş gelişler Tünel sayesinde çok daha kolaylaşmıştır. Bu çerçeve içinde Galata ile Beyoğlu arasında sessiz sedasız gidip gelmeye devam eden Tünel, işini hiç aksatmayan bir karınca misali çalışmaya devam etmiştir. Bu arada kısa sürede benimsediğinin bir göstergesi olarak Beyoğlu istasyonunun karşısında bulunan alana Tünel Meydanı denmiş, çevrede bulunan bazı esnaf da işyerlerine Tünel ismini vermişlerdir. Günümüzde de benzer şekilde, civardaki bazı işyerlerinin Tünel Eczanesi veya Metro Büfe gibi unvanlar kullandıkları görülmektedir.

İleriki yıllarda, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın getireceği mahrumiyetler sebebiyle, otobüs ve tramvay seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, Tünel’e olan rağbeti daha da arttıracaktır. Ama savaşın getirdiği bazı sıkıntılardan Tünel de etkilenecektir. Bu da kayış yokluğundan seferlere ara verilmesidir.

Tünel’in işlememesi İstanbullular için önemli bir sıkıntı kaynağı olmaktadır. Tünel, süratli ve ucuz olması hasebiyle Karaköy-Beyoğlu arasında işleyen diğer ulaşım araçları arasında en çok tercih edilenidir. Dolayısı ile çalışmadığı zamanlarda yokluğu hemen hissedilmektedir. Tünel’in çalışmasını engelleyen en önemli neden ise kayış yokluğudur. Bilindiği üzere kayış yurtdışından getirilmektedir. Normal zamanlarda bu konuda bir sıkıntı olmamakla beraber savaş dönemlerinde, ithalatın gecikmesinden dolayı, zaman zaman kayış sıkıntısı çekilmekte, bu durum da seferleri aksatmaktadır.

Bu yıllarda Tünel en azından bir kısım İstanbulluların hayatında o derece önemli rol oynamaktadır ki, kayışsızlıktan seferlerin yapılamaması veya seferler başlayınca halkın oluşturduğu izdiham, dönemin usta yazarlarına konu teşkil etmekte ve gazetelerindeki köşelerinde bu hususa yer vermektedirler. 

 
İETT Tünel Sayfa Başına Dön